Təlimlər

Allah-mif yoxsa həqiqət

VAXTI:

04 Yanvar 2017

Saat 12:00

TƏLİMÇİ:
Rövşən Abdullaoğlu

Tanrı mövzusu tarix boyu insanlar arasında müzakirə obyekti olmuşdur. Bir çox insan Tanrının varlığını isbat etməyə cəhd etmiş və bu iddialarını dəlillərlə əsaslandırmış, digərləri isə varlığı şübhə altına salmışdır. "Allah - mif yoxsa həqiqət" təlimində Tanrının mövcudluğu barəsində müxtəlif psixoloji, sosioloji, fəlsəfi aspektlərdən bəhs olunur. Rövşən Abdullaoğlunun təqdimatında keçirilən təlim 10 hissədən ibarətdir.

Təlimçi haqqında

Rövşən Abdullaoğlu

Rövşən Abdullaoğlu

Rövşən Abdullaoğlu 28 sentyabr 1978-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

Ətraflı