Dəstək

Hikmət Elm və Tədris mərkəzi müxtəlif dərslərin tədrisini,   seminarların, təlimlərin, mühazirələrin və s. tədbirlərin təşkilini,  kitabxana, elmi əsərlərin və bədii kitabların tərcüməsini və çapını, məqalələrin yazılmasını və s. həyata keçirir. Yuxarıda göstərilən fəaliyyətlərin daha səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsi üçün mərkəzimiz dəstək göstərmək istəyən bütün qurumlarla və şəxslərlə əməkdaşlıq etməyə hazırdır və bu istiqamətdə uğurlu nəticələr əldə etmək üçün təkliflərinizi gözləyir.