Haqqımızda

Mail Yaqubov

Mail Yaqubov

Xəzər Universitetini bitirdikdən sonra Tehran Universitetində təhsilini davam etdirmişdir. Fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. 2011-ci ildə "Nitşenin "Əxlaq geneologiyası" əsərinin təhlili və tənqidi" mövzusunda doktorluq dissertasiya işi müdafiə etmişdir. 2008-2019-cu illərdə Xəzər Universitetinin Fəlsəfə departamentində "Müasir Avropa fəlsəfəsi", "Əxlaq fəlsəfəsi", "Fəlsəfəyə giriş" və "Din fəlsəfəsi" fənlərini tədris edib. Darul Hikmət Elm və Tədris Mərkəzində isə Din psixologiyası dərsini tədris edir.