Virtual Dərslər

İslam tarixi

müəllim:
Şahlar Şərifov

İslam tarixi

 

Darul Hikmət Elm və Tədris Mərkəzində İslam tarixi dərsi ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Şahlar Şərifov tərəfindən tədris edilir.

 

İslam tarixi dərsində islamın yaranma dövrü, mərhələləri və sair mövzulara toxunulacaq.
İslam tarixinin mərhələləri mövzusunda aşağıdakı dövrlərdən danışılacaq:
- Məhəmməd Peyğəmbərin (s) həyatı
a) Məkkə dövrü – (Peyğəmbərin (s) anadan olması, ailəsi, İslamiyyətdən əvvəlki baxışı, peyğəmbər seçilməsi, dini təbliğatı, İslamı ilk qəbul edən şəxslər, İslamın ilk şəhidləri)
b) Mədinə dövrü – (Hicrətdən sonrakı hadisələr)
- Raşidilər dövrü - (632-661, İslam fəthlərinin genişlənməsi, məsumların (ə) həyatı)
- Əməvilər dövrü - (661-750, Xəlifələrin dindən uzaqlaşması, üsyanların başlaması, Kərbəla hadisəsi, səhabələrə zülmlərin edilməsi)
- Abbasilər dövrü - (750-1258, Xilafət daxilində çaxnaşmaların güclənməsi)
- Misirdə Abbasi xilafəti
- Məmluklər dövrü
- Orta əsrlər dövrü
- Müasir dövr

 

Bu dərsdə tarixi proseslərlə yanaşı, məsum imamların (ə) tərbiyə metodları, məktəbi, keçdiyi yollar, insanlarla rəftarı və sair mövzulardan da bəhs açılacaq.

 

İslam tarixi 64 dərsdən ibarətdir.

 

İslam tarixi dərsinə aşağıdakı link vasitəsilə keçid edərək izləyə bilərsiniz.
https://t.me/dh_islam_tarixi

 

Müəllim haqqında

Şahlar Şərifov

Şahlar Şərifov

Ətraflı